Όλες οι Ερωτήσεις στο PCstepsΚατηγορία: WindowsΣυγχρονισμός φακέλων συστήματος σε 2ο σκληρό δίσκο
ΖΑΧΟΣ ΠΛΑΤΩΝΗΣ ρώτησε πριν 7 έτη
Όπως γνωρίζουμε στα win 10 και σε όλες τις προηγούμενες εκδόσεις τους από default, τα έγγραφα μου, οι εικόνες μου, τα βίντεο μου κτλ αποθηκεύονται το καθένα στις αντίστοιχες διαδρομές δηλ. C:\Users\username\τα έγγραφα μου, C:\Users\username\οι εικόνες μου κτλ.
Στο σύστημά μου έχω 2 σκληρούς δίσκους με τις ονομασίες C και F και επειδή θέλω οι παραπάνω φάκελοι (τα έγγραφα μου, οι εικόνες μου κτλ) να σώζονται στο 2ο σκληρό (F) απ’ ευθείας με τις αντίστοιχες ονομασίες τους, (δηλ. F:\οι εικόνες μου, F:\τα βίντεο μου κτλ) εκ παραδρομής μετακίνησα καθένα απ’ τους παραπάνω φάκελους κατ’ ευθείαν στο F και όχι στο F:\οι εικόνες μου, F:\τα βίντεο μου κτλ με αποτέλεσμα τα windows να μη μου επιτρέπουν να επαναφέρω τους φακέλους στην αρχική κατάσταση (C:\Users\username\τα έγγραφα μου, C:\Users\username\οι εικόνες μου κτλ.) έτσι ώστε να ξαναδημιουργήσω τον κανόνα μεταφοράς σωστά δηλ. οι εικόνες μου να σώζονται στο F:\οι εικόνες μου κτλ.
Τι μπορώ να κάνω γι αυτό?
Ευχαριστώ πολύ.

2 Απαντήσεις

Υποστήριξη PCsteps (Νίκος) απάντησε πριν 7 έτη

Ίσως το πιο εύκολο να κάνεις επαναφορά σε προηγούμενο χρονικό σημείο.

ΖΑΧΟΣ ΠΛΑΤΩΝΗΣ απάντησε πριν 7 έτη

Δεν έχω το κατάλληλο χρονικό σημείο επαναφοράς.
Μήπως εγκαταστήσω τα win 10 ξανά απ’ την αρχή?
Βέβαια με αυτή την ενέργεια θα πρέπει να εγκαταστήσω απ’ την αρχή και όλα τα προγράμμτα καθώς και τα updates των windows και τους αντίστοιχους drivers που είναι χρονοβόρα διαδικασία.(Τα αρχεία μου βρίσκονται σε 2ο σκληρό δίσκο).