Όλες οι Ερωτήσεις στο PCstepsΚατηγορία: WindowsPatch για τον Explorer δημιουργεί πρόβλημα και Format
Giorgos Patsatsos ρώτησε πριν 3 μήνες

Καλησπέρα, ο αδερφός μου εγκατέστησε ένα patch στο, explorer (απενεργοποιεί το Auto arrange μέσα στους φακέλους), το οποίο έχει φτιαχτεί για Windows 7 (και το χρησιμοποιούσε από τότε), και δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στα Windows 11, 23Η2 (κάνει περίπου 1 δευτερόλεπο να αλλάξει από φάκελο σε φάκελο, και έχει καταντήσει υπολογιστς του 2023, στον explorer, να δουλεύει χειρότεα από υπολογιστή του 2008). Επίσης, κάνει υποχρεωτική τη χρήση της συμπαγούς προβολής, γεγονός που δεν μου αρέσει καθόλου. Υπάρχει τροπο7να αφαιρεθεί το Patch ή πρέπει να κάνω φορματ;; Είναι σε μορφή γραμμής εντολών (από ότι καταλαβαίνω τρέχει εντολές) και δεν φαίνεται πουθενά στο σύστημα εγκατεστημένο. Αν χρειαστεί να κάνω φορματ, έχω το εξής πρόβλημα. Επειδή δεν υπάρχει χειρότερος ψυχαναγκαστικός στον κόσμο από εμένα, θέλω και οι 3 υπολογιστές που έχω να γράφουν την ίδια ημερομηνία εγκαταστάσης Windows. Οπότε αναγκαστικά θα κάνω κι στους 3 φορμάτ. Ο ένας από αυτούς έχει και Linux (Mint) σε Dual Boot. Μπορεί να γίνει φορμάτ μόνο στα Windows ή πρέπει να γίνει και στο Linux; Αν γίνεται μόνο στα Windows, πώς γίνεται το φορμάτ; Απλώς δεν πειράζω τα διαμερίσματα του Linux; Μετά, το GRUB θα λειτουργεί όπως πριν; Ο υπολογιστής αυτός έχει BIOS (όχι UEFI), και είναι του 2008.

3 Απαντήσεις

Χρήστος Δρακάκης απάντησε πριν 3 μήνες

Δεν είναι μια συνηθισμένη περίπτωση, επομένως δεν υπάρχουν standard διαδικασίες επαναφοράς. Μπορώ να σκεφτώ διάφορες τεχνικές, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα λειτουργήσουν.

  • Το 1ο πράγμα που θα έκανα είναι να δω αν πραγματικά "δε φαίνεται πουθενά στο σύστημα". Οι εφαρμογές, services κλπ που εγκαθίστανται με installer συνήθως φαίνονται από το Control Panel->Programs and Features και έχουν και uninstaller (τρέχει και από το Control Panel).
  • Μήπως το patch έχει και κάποιου είδους documentation? Πως γίνεται install, uninstall κλπ? Μπορεί να βοηθήσει.
  • Κάτι άλλο που μπορεί να γίνει είναι να δείτε το script που κάνει την εγκατάσταση. Δεν ξέρω τί είναι, αλλά αν πρόκειται για κάποιο batch ή command file (.bat ή .cmd) μπορεί να ανοιχτεί με Notepad (right-click->Edit, κι όχι double-click στο αρχείο, αυτό το τρέχει, και θα το ξαναεγκαταστήσει!!!), οπότε βλέπεις τι κάνει εκεί. Αν περιέχει εντολές regsvr32, αυτό εγκαθιστά και κάνει register και κάποιες dlls, οι οποίες θα πρέπει να εντοπιστούν και να απεγκατασταθούν (delete), αφού πρώτα γίνουν unregister (regsvr32 με option /u). Δες και εδώ. Αν πρόκειται για αρχεία .reg (και πάλι προσοχή, right-click->Edit, κι όχι double-click στο αρχείο, αυτό γράφει τα entries στη registry!!!), χρειάζεται άνοιγμα και εξέταση των entries, και μετά είτε διαγραφή τους ή επαναφορά των προηγούμενων τιμών (μέσα από το regedit), συγκρίνοντας τα περιεχόμενα μ΄αυτά ενός υπολογιστή όπου το patch ΔΕΝ είναι εγκατεστημένο. Λογικά θα χρειάζεται και restart μετά, ή έστω Kill και ξανά Run τον Explorer μέσα από το Task-Manager.
  • Το package του Explorer μπορεί να επανεγκατασταθεί μέσα από το PowerShell: How do I reinstall file explorer? - Microsoft Q&A.
  • Αν γίνεται, μπορείτε να δοκιμάσετε και το Windows Restore. Δες εδώ.
  • Πολλές φορές τα μηνιαία Security Updates των Windows περιέχουν αρκετά μεγάλες αλλαγές και μπορούν να λύσουν τέτοια προβλήματα.

Giorgos Patsatsos απάντησε πριν 3 μήνες

Είναι .bat . Δεν έχει κανενός είδους documentation. Ανοίγοντάς το με το notepad, μου βγάζει αυτά:
 
@echo off
:: Created by: Shawn Brink
:: http://www.sevenforums.com
:: Tutorial: http://www.sevenforums.com/tutorials/92758-windows-explorer-auto-arrange-disable.html

:: To reset all folders to default folder views
Reg Delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU" /F
Reg Delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags" /F
Reg Delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags" /F
Reg Delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU" /F
Reg Delete "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU" /F
Reg Delete "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags" /F
Reg Delete "HKCU\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags" /F
Reg Delete "HKCU\Software\Classes\Wow6432Node\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU" /F
 
:: To kill and restart explorer
taskkill /f /im explorer.exe
start explorer.exe
CLS
echo.
echo.
echo Please wait for explorer to restart. No need to do anything.
echo.
TIMEOUT 10

:: To open the Computer window
explorer.exe shell:MyComputerFolder
 
:: Disable Auto Arrange for CompressedFolder (zipped) folder
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{80213e82-bcfd-4c4f-8817-bb27601267a9}" /V FFLAGS /T REG_dWORD /D 1124073476 /F
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{80213e82-bcfd-4c4f-8817-bb27601267a9}" /V LogicalViewMode /T REG_dWORD /D 1 /F
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{80213e82-bcfd-4c4f-8817-bb27601267a9}" /V Mode /T REG_DWORD /D 4 /F

:: Disable Auto Arrange for Contacts folder template
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{de2b70ec-9bf7-4a93-bd3d-243f7881d492}" /V FFLAGS /T REG_dWORD /D 1124073476 /F
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{de2b70ec-9bf7-4a93-bd3d-243f7881d492}" /V LogicalViewMode /T REG_dWORD /D 1 /F
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{de2b70ec-9bf7-4a93-bd3d-243f7881d492}" /V Mode /T REG_DWORD /D 4 /F

:: Disable Auto Arrange for Documents folder template
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{7D49D726-3C21-4F05-99AA-FDC2C9474656}" /V FFLAGS /T REG_dWORD /D 1124073476 /F
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{7D49D726-3C21-4F05-99AA-FDC2C9474656}" /V LogicalViewMode /T REG_dWORD /D 1 /F
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{7D49D726-3C21-4F05-99AA-FDC2C9474656}" /V Mode /T REG_DWORD /D 4 /F

:: Disable Auto Arrange for Games Explorer folder
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{b689b0d0-76d3-4cbb-87f7-585d0e0ce070}" /V FFLAGS /T REG_dWORD /D 1124073476 /F
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{b689b0d0-76d3-4cbb-87f7-585d0e0ce070}" /V LogicalViewMode /T REG_dWORD /D 1 /F
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{b689b0d0-76d3-4cbb-87f7-585d0e0ce070}" /V Mode /T REG_DWORD /D 4 /F

:: Disable Auto Arrange for General Items folder template
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{5C4F28B5-F869-4E84-8E60-F11DB97C5CC7}" /V FFLAGS /T REG_dWORD /D 1124073476 /F
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{5C4F28B5-F869-4E84-8E60-F11DB97C5CC7}" /V LogicalViewMode /T REG_dWORD /D 1 /F
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{5C4F28B5-F869-4E84-8E60-F11DB97C5CC7}" /V Mode /T REG_DWORD /D 4 /F

:: Disable Auto Arrange for Libraries folder
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{C4D98F09-6124-4fe0-9942-826416082DA9}" /V FFLAGS /T REG_dWORD /D 1124073476 /F
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{C4D98F09-6124-4fe0-9942-826416082DA9}" /V LogicalViewMode /T REG_dWORD /D 1 /F
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{C4D98F09-6124-4fe0-9942-826416082DA9}" /V Mode /T REG_DWORD /D 4 /F

:: Disable Auto Arrange for Music folder template
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{94D6DDCC-4A68-4175-A374-BD584A510B78}" /V FFLAGS /T REG_dWORD /D 1124073476 /F
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{94D6DDCC-4A68-4175-A374-BD584A510B78}" /V LogicalViewMode /T REG_dWORD /D 1 /F
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{94D6DDCC-4A68-4175-A374-BD584A510B78}" /V Mode /T REG_DWORD /D 4 /F

:: Disable Auto Arrange for Pictures folder template
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{B3690E58-E961-423B-B687-386EBFD83239}" /V FFLAGS /T REG_dWORD /D 1124073476 /F
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{B3690E58-E961-423B-B687-386EBFD83239}" /V LogicalViewMode /T REG_dWORD /D 1 /F
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{B3690E58-E961-423B-B687-386EBFD83239}" /V Mode /T REG_DWORD /D 4 /F

:: Disable Auto Arrange for Printers folder
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{2c7bbec6-c844-4a0a-91fa-cef6f59cfda1}" /V FFLAGS /T REG_dWORD /D 1124073476 /F
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{2c7bbec6-c844-4a0a-91fa-cef6f59cfda1}" /V LogicalViewMode /T REG_dWORD /D 1 /F
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{2c7bbec6-c844-4a0a-91fa-cef6f59cfda1}" /V Mode /T REG_DWORD /D 4 /F

:: Disable Auto Arrange for Searches folder
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{0b0ba2e3-405f-415e-a6ee-cad625207853}" /V FFLAGS /T REG_dWORD /D 1124073476 /F
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{0b0ba2e3-405f-415e-a6ee-cad625207853}" /V LogicalViewMode /T REG_dWORD /D 1 /F
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{0b0ba2e3-405f-415e-a6ee-cad625207853}" /V Mode /T REG_DWORD /D 4 /F

:: Disable Auto Arrange for Videos folder template
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{5FA96407-7E77-483C-AC93-691D05850DE8}" /V FFLAGS /T REG_dWORD /D 1124073476 /F
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{5FA96407-7E77-483C-AC93-691D05850DE8}" /V LogicalViewMode /T REG_dWORD /D 1 /F
REG ADD "HKCU\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell\{5FA96407-7E77-483C-AC93-691D05850DE8}" /V Mode /T REG_DWORD /D 4 /F
 
Επειδή, νιώθω σαν να διαβάζω κινέζικα, τι ακριβώς πρέπει να κάνω; Στην έκδοση 22Η2, πριν την ενημέρωση Momen 4, λειτουργούσε απροβλημάτιστα.

Χρήστος Δρακάκης απάντησε πριν 3 μήνες

Το συγκεκριμένο patch βρίσκεται στη σελίδα https://www.sevenforums.com/tutorials/92758-windows-explorer-auto-arrange-disable.html, και αμέσως παρακάτω υπάρχει και το "αντίστροφο" script, το οποίο υποτίθεται επαναφέρει το σύστημα στη προηγούμενη κατάσταση. Ωστόσο, θα δίσταζα να το τρέξω διότι μάλλον θα προσπαθήσει να το επαναφέρει σε μια κατάσταση η οποία θα ήταν "σωστή" μεν, αλλά για τα Windows 7, ενώ στα 11 μπορεί να είναι διαφορετικά. Επομένως οι αλλαγές θα ήταν καλύτερα να γίνουν χειροκίνητα - δεν είναι και τόσο πολλές όσο φαίνονται, θα εξηγήσω παρακάτω.
 
Τα .bat αρχεία, όπως και τα .reg είναι text-files, δλδ ανοίγουν με το Notepad (να το επαναλάβω, τα ανοίγουμε με right-click->Edit ή Επεξεργασία, Bearbeiten κλπ, κι όχι με double click ή Open, αυτό τα εκτελεί!). Θα βοηθούσε όμως η εγκατάσταση ενός καλύτερου Editor, όπως του Notepad++, ο οποίος έχει και τη δυνατότητα Syntax Highlighting, δλδ εμφανίζει τις εντολές, σχόλια κλπ με διαφορετικό χρώμα, πράγμα που κάνει την ανάγνωση ευκολότερη. Θα συνιστούσα κατά την εγκατάσταση να ΜΗΝ επιλέξεις να κάνει file-type associations, έτσι ώστε πχ τα .txt αρχεία να εξακολουθούν να ανοίγουν (με double click) με το Notepad όχι με το Notepad++.
 
Ένα άλλο βήμα που πρέπει να γίνει είναι εξοικείωση με το Registry Editor των Windows. Στο task-bar επιλέγουμε Start->Run και στο κουτάκι γράφουμε regedit. Τρέχει η εφαρμογή και εμφανίζει τη registry σε μορφή "δένδρου" (ιεραρχικά), όπως εμφανίζει ο Exlorer το file-system. Και μπορούμε να δώσουμε εντολές όπως Add, Delete, Edit, Export κλπ.
 
Όπως φαίνεται και στο post σου, το script περιέχει σχεδόν αποκλειστικά εντολές Reg Delete και Reg Add, οι οποίες διαγράφουν και προσθέτουν entries στη registry. Σκοπός μας είναι να επαναφέρουμε τα συγκρκριμένα entries στην κατάσταση που πρέπει να βρίσκεται μια σωστή εγκατατάσταση των Windows 11.
 
Ανοίγουμε το script (κατά προτίμηση με το Notepad++) και το εξετάζουμε (καλύτερα απενεργοποίησε την επιλογή Word Wrap, για εμφάνιση μιαε εντολής σε μία γραμμή). Οι γραμμές που αρχίζουν με :: (ή REM) είναι commnents, δλδ επεξηγηματικά σχόλια, τα οποία δεν εκτελούνται, αλλά εξηγούν στον αναγνώστη τι κάνουν οι υπόλοιπες εντολές - στο Notepad++ θα πρέπει να εμφανίζονται με χρώμα γκρι ή πράσινο.
 
Στο 1ο τμήμα βλέπουμε μια σειρά εντολών Reg Delete, οι οποίες διαγράφουν στοιχεία από τη Registry. Αμέσως μετά κάνει Kill και Restart τον Explorer, προκειμένου να φορτώσει τις αλλαγές (δε χρειάζεται ReBoot) - τη διαδικασία μπορούμε να την εκτελέσουμε εύκολα από το Task Manager (κάνοντας Terminate τον Explorer και μετά από το menu επιλέγοντας Run και δίνοντας Explorer). Η λύση λοιπόν για να κάνουμε "undo" τις αλλαγές είναι να προσθέσουμε τα enties που διαγράφηκαν. Αυτό μπορεί να γίνει κοπιάροντάς τα από μια σωστή εγκατάσταση Windows 11. Οπότε στο σωστό μηχάνημα πάμε στο Registry Editor και μετακινούμαστε στα entires που φαίνονται στο script (το HKCU είναι συντομογραφία για το HKEY_CURRENT_USER). Για παράδειγμα, πάμε στο HKCU\Software\Microsoft\Windows\Shell\BagMRU κι όπως έχουμε επιλεγμένο το BagMRU κάνουμε right click->Export, το οποίο γράφει τα περιεχόμενα από το BagMRU και πιο κάτω σε ένα αρχείο .reg (text είναι, και πάλι προσοχή, για να το δούμε μετά κάνουμε right-click->Edit κι όχι double click). Επαναλαμβάνουμε το ίδιο για τα υπόλοιπα keys (Bags κλπ), δλδ Export σε διαφορετικά files (8 είναι). Αυτά τα αρχεία τα μεταφέρεις στον άλλο υπολογιστή, και τα τρέχεις ένα-ένα (double-click στο καθένα από τον Explorer). Αυτό θα εισάγει τα entries (τα οποία του λείπουν, εφόσον τα διέγραψε το script) στη Registry, δλδ θα τα επαναφέρει στη σωστή τους κατάσταση (εφόσον τα πήραμε από μια σωστή εγκατάσταση). Για επιβεβαίωση τρέχουμε και το Registry Editor (για να δούμε αν όντως εισήχθηκαν όπως πρέπει). Αν όλα είναι ΟΚ, κάνουμε kill και restart τον Explorer από το Task-Manager, και βλέπουμε τι έγινε.
 
Παρακάτω, στο script υπάρχουν sections που το καθένα προσθέτει entries στη registry (για διάφορα items), αλλά εδώ τα πράγματα είναι πιο απλά, είναι οργανωμένα ανά τύπο, και μπορεί να αρκεί μια διαγραφή. Πριν συνεχίσουμε δες αν μπορείς (και θέλεις) να επαναφέρεις τα entries του 1ου τμήματος (ή να κάνεις καινούρια εγκατάσταση).
 
Resources που ίσως σε ενδιαφέρουν: Eντολές Batch, Eντολές Registry.