Όλες οι Ερωτήσεις στο PCstepsPlease απάντησε! 🙂
Takecare Ofpou ρώτησε πριν 8 έτη
Αν ένα παιχνίδι για να παίξει χρειάζεται επεργαστή Intel Core 2 Duo E4300 ή AMD Athlon 64 X2 4000+ (2.0 GHz Dual Core required if using integrated graphics) και εγώ έχω AMD Athlon 5350(2,05GHz) μπορώ να το παίξω; 🙂

1 Απαντήσεις

George Vgs απάντησε πριν 8 έτη

Ναι μπορείς μια χαρά